Cuci Hotel

Hiç Bitmesin..

Hiç Bitmesin dediğiniz bir şarkı Bayramoğlu..

Her bir yanı denize açılan, ağaçlarla örtülü sokakları, şehrin gürültüsünü ve korna seslerini özleten sakinliği, elinizi atsanız İstanbul’a değecekmiş kadar yakınlığı, kısacası hiç bitmesin dediğiniz bir şarkı Bayramoğlu..